روسای کمیته های بهکاپ در استانهای کشور

 

کمیته بهکاپ استان آذربایجان
خانم مریم علیزاده : 09352190596

کمیته بهکاپ استان اردبیل
خانم سمیه فیضی : 09141533693

کمیته بهکاپ استان اصفهان
آقای پژمان لک زاده  : 09395006785

کمیته بهکاپ استان البرز
خانم سهیلا گودرزی راد   : 09106970133

کمیته بهکاپ استان تهران
 آقای مهدی فتحعلی : 09395006785

کمیته بهکاپ استان خوزستان
آقای مسلم نیله چی  : 09198010027
کمیته بهکاپ دزفول
آقای غلامرضا کرمی نژاد  : 09167853640

کمیته بهکاپ استان سمنان
آقای جواد صفری : 09376347739

کمیته بهکاپ استان سیستان و بلوچستان
خانم مطهره میرمحزون  : 09155404716

کمیته بهکاپ استان قم
آقای جعفر جعفری مجد : 09124510150

کمیته بهکاپ استان کرمان
خانم سوسن صنعتی  : 09133424240

کمیته بهکاپ استان کرمانشاه
آقای حمید رضا الهیاری : 09189230314

کمیته بهکاپ استان گیلان
خانم مینا یزدیان : 09391196223

کمیته بهکاپ استان مازندران
آقای رضا کاملی : 09360315712
کمیته بهکاپ بابل
خانم صبح گل عبدی  : 09119116457
کمیته بهکاپ بابلرسر
آقای شایان حسین زاده : 09391181630
کمیته بهکاپ چالوس و نوشهر
آقای وحید بهرامی : 09032914632
کمیته بهکاپ فریدونکنار
آقای بهروز حسن زاده  : 09113153731

کمیته بهکاپ استان همدان
آقای محمد علی قاسمی : 09371302681